Al onze hosting op Nederlandse bodem

Een contract dat Nederlandse gegevens moest beschermen die in de VS gehost worden, is recent ongeldig verklaard. Masc voldoet (en voldeed) gelukkig altijd al aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. Wij hosten namelijk op Hollandse bodem.

Hosting in Europa vs. hosting in de VS

Wist je dat landen wereldwijd andere wetten en regels hebben voor omgaan met data? Europa vindt bijvoorbeeld dat bedrijven persoonlijke gegevens moeten beschermen, zelfs tegen overheden, terwijl de VS overheden meer macht en inzage geeft. 


Safe Harbor-contract ongeldig

Bedrijven die diensten leveren aan klanten in Europa, moeten zich aan de Europese richtlijnen houden. In 2000 werd het Safe Harbor-contract opgesteld. Bedrijven die het tekenden beloofden daarmee aan de Europese wetten te voldoen, ook al vond hun hosting plaats in de VS. In oktober 2015 werd het contract echter ongeldig verklaard. Bedrijven die in de VS hosten kunnen namelijk helemaal niet beloven dat de Amerikaanse overheid geen inzage in persoonlijke gegevens krijgt.

Masc host op Hollandse bodem 

Mocht je je afvragen of onze hosting voldoet aan Europese wetgeving: ja, dat doet het. We hosten al jaren in Nederland. Om precies te zijn bij BIT in Ede. BIT is ISO/IEC 27001-gecertificeerd, waardoor we het volste vertrouwen hebben in de veiligheid van jouw en onze data.

Meer lezen