Kennissessie: Quick wins om aan privacywetgeving te voldoen

Voldoe jij wel aan de privacyregels die op 1 januari zijn ingegaan? In deze sessie nemen we ze met je door, bespreken we de praktische implicaties en tonen we je een aantal quick wins: eenvoudige ingrepen om zorgvuldig met data om te gaan en een boete te voorkomen.

Nieuwe privacywetgeving

Per 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) veranderd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (voormalig College bescherming persoonsgegevens), mag boetes geven tot 810.000 euro, voor onder andere:
  • Onnodig bewaren persoonsgegevens
  • Niet nemen van passende veiligheidsmaatregelen
  • Verwerken van burgerservicenummers

 • Meldplicht datalekken: deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).
Wat de precieze grenzen van deze wetgeving zijn, zal in de praktijk nog blijken.


Wat gaan we doen?

We bespreken de implicaties van de nieuwe privacywetgeving en bespreken 3 concrete voorbeelden van maatregelen die iedere organisatie als eerste stap zou kunnen nemen. De nadruk ligt op best practices en pragmatische oplossingen:
 • Veilig opslaan & bewerken van data (encryptie)
 • Veilig werken op afstand (terminal server vs. VPN)
 • 2-factor authenticatie

Wat leer je?

 • Nieuwe wetgeving rond privacy en implicaties (tot dusver)
 • Spanningsveld tussen wetgeving en praktijk
 • Pragmatische oplossingen (quick wins) om (grotendeels) aan de wet te voldoen
 • Veilig omgaan met mail, werken op afstand, authenticatie & dataopslag


Voor wie?

Voor mensen die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor privacy, hetzij op uitvoerend of beleidsmatig niveau. Denk aan ICT’ers, beleidsmedewerkers, directie en afdelingshoofden.

Inschrijven

Schrijf je in via onderstaand contactformulier. Kom je met meerdere personen, geef dat dat even aan. Tot ziens!

Neem contact met ons op